Serveis de seguretat informàtica

Disposem d’una àmplia varietat de serveis de seguretat informàtica orientades a protegir i minimitzar les vulnerabilitats de petites i mitjanes empreses.
Els nostres serveis d’assessorament i auditoria de seguretat ITpermeten als nostres clients conèixer les debilitats dels seus sistemes i estar preparats davant de futurs atacs informàtics.

auditoria-de-seguretat

Coneix l’estat actual de la seguretat de la infraestructura IT de l’empresa amb l’ús de les eines de testing més avançades i avantguardistes que incorporen metodologies de descobriment basades en intel·ligència artificial.

T’entreguem un informe executiu amb els resultats de l’auditoria de seguretat junt amb l’informe tècnic amb les vulnerabilitats detectades i mesures correctores a implementar.

Més informació

proteccio-de-xarxes-i-contingut

Protegim la xarxa i la informació sensible de la teva empresa amb les nostres solucions modulars de seguretat. Disposa de l’eina necessària amb la qual podrem gestionar de manera més eficient la teva infraestructura IT i aplicar mesures restrictives o de control sobre la informació que circula per la xarxa. Algunes de les funcionalitats que incorpora la nostra solució són:

Tallafocs, prevenció d’intrusions, antimalware, control d’aplicacions, Filtrat de contingut web, enllaços VPN, Gestió avançada de xarxes o monitorització del tràfic.

Més informació

prevencio-de-fuga

Prevenim la pèrdua o propagació indeguda d’informació sensible o confidencial de l’empresa a través d’internet o medis d’ús extraïble gràcies a diverses eines que s’adeqüen a l’escenari i situació tecnològica de cada empresa.

Protegim la informació de l’empresa davant la pèrdua o robatori de diferents actius mitjançant eines de xifrat de disc centralitzades i eines de gestió de dispositius mòbils.

Més informació

prevencio-dintrunsions

Protecció antivirus multi plataforma, ràpida i eficaç que protegeix al conjunt d’equips i servidors de l’empresa d’amenaces tals com antimalware, ransomware, phising, etc.

Controlem i gestionem de manera centralitzada tots els actius de l’empresa i les alertes de seguretat registrades.

Més informació

solucio-de-copia-online

Gestionem i monitoritzem diàriament les copies de seguretat que contenen la informació més sensible de l’empresa mantenint una còpia al núvol per poder assegurar la continuïtat del negoci en cas d’un incident en el centre de dades principal de l’empresa.

Més informació

sistemes-de-videoviigilancia

Dissenyem i instal·lem sistemes de videovigilància IP d’última generació a mesura que s’adapten a les necessitats de petites i grans empreses. Accedeix remotament i en temps real a les càmeres o al contingut enregistrat.

Més informació

sistemesdecontroladcces

Disposa d’un sistema de control d’accés per millorar la gestió i el control dels recursos humans de l’empresa i garantir la seguretat de l’empresa mitjançant el registre de les entrades i sortides de personal i la possibilitat d’exportar la informació en informes.

Control de presència basat amb dispositius que incorporen diferents mètodes d’identificació com empremta digital, targeta de proximitat, codi numèric, etc.

Més informació

930 042 478