Xtree Serveis informàtics a Barcelona

Xtree es constitueix el 2010 amb l’objectiu d’apropar solucions tecnològiques d’avantguarda a la petita i mitjana empresa amb un enfocament de proximitat i implicació en el negoci dels seus clients.

Gràcies a la nostra estructura i a la filosofia de treball, fem possible que la comunicació entre els nostres clients i el nostre equip humà sigui fluida i propera permetent-nos garantir una col·laboració exitosa en tots els nostres projectes i serveis d’externalització.

Disposem d’un sistema de gestió intern avançat i adaptat a la normativa ITIL on tots els projectes, sol·licituds de servei i incidències disposen d’un control exhaustiu basat en resultats i polítiques de nivell de servei (SLA).

Treballem amb projectes de qualsevol mida i complexitat amb l’eficàcia, flexibilitat i resposta que grans consultores sovint no poden oferir donada la seva burocràcia i difícil gestió interna.

Any rere any ampliem el nostre catàleg de serveis i productes per tal d’oferir a la Pime un conjunt de solucions globals que els permeti disposar d’un únic interlocutor tecnològic encarregat de gestionar l’inventari, xarxa, servidors, telecomunicacions, equips i suport informàtic sense la necessitat per part del client d’haver de recorre a diferents proveïdors especialitzats.

Entenem la importància que les dades i la informació tenen com actiu de qualsevol empresa i vetllem perquè la seva disponibilitat, integritat i confidencialitat es mantingui inalterables en tots els nostres clients.

Analitzem les fortaleses i deficiències de la infraestructura informàtica mitjançant auditories periòdiques que serveixen als nostres clients per disposar de més eines a l’hora d’avaluar el bon funcionament del seu negoci i preveure possibles inversions.

930 042 478